Water Storage Solutions
+31 (0) 638194588
| Kwaliteit, advies en maatwerk

Nieuwbouw voor utiliteit en industrie

Of het nu gaat om nieuwbouw voor utiliteit en industrie of vervanging van bestaande tanks die hun technische levensduur hebben bereikt, als landelijk vertegenwoordiger van het Duitse SBB (Segment-Behälter Bau) zijn wij de aangewezen partij voor advies en levering van kwalitatief hoogwaardige staal geboute sprinklertanks.

Kwaliteit...

SBB sprinklertanks worden ontworpen en gebouwd naar Duitse kwaliteitsstandaarden en in compliance met het internationale FM-keurmerk voldoen ze aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Advies en maatwerk...

Het uitgangspuntendocument (UPD) speelt een belangrijke rol bij de keuze en acceptatie van de juiste opslagvoorziening. Met een opslagcapaciteit variërend van 5 tot bijna 5000m3 hebben wij voor elke situatie de juiste oplossing. Op basis van een deskundig en objectief advies zal in overleg met opdrachtgever en diens adviseur brandveiligheid het optimale ontwerp voor de tank worden bepaald. Naast verschillende corrosiebeschermingssystemen (liner, epoxy coating of poedercoating) kan het exterieur van de tank naar wens van de klant worden afgewerkt met gevelbeplating of kunnen wandplaten worden voorzien van een poedercoating, beide opties geheel in een kleur naar wens.

Bij het vervangen van tanks die hun technische levensduur hebben bereikt is het belangrijk dat de juiste preventieve maatregelen worden genomen zodat de brandveiligheid gedurende de werkzaamheden kan worden gewaarborgd. WSS kan hierbij voorzien in een tijdelijke bluswatervoorziening aangesloten op de VBB installatie, al dan niet met tussenkomst van een mobiele pompset. Daarnaast zorgt WSS voor het ontkoppelen en demonteren van de tank, fundatieherstel en aansluiten van de nieuwe tank op de bestaande installatie.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek, wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek
Wij informeren u graag over de mogelijkheden

Referenties

| Locatie: Venlo

Vervangen van 4 sprinklertanks @ 146m3

Casus:

Tijdens de B-inspectie, in casu voorinspectie voor de C-controle, werd bij alle tanks putcorrosie aangetroffen op de wanden. Omdat de conclusie was dat hierdoor de mechanische integriteit van de tanks naar de toekomst toe niet met zekerheid zou kunnen worden gewaarborgd is na goed overleg met betrokken partijen besloten de tanks preventief te vervangen. Met een vrije ruimte tussen tanks en pand van slechts 50cm was maximale voorzichtigheid geboden.

Scope:

Het binnen een zo kort mogelijke tijdspanne realiseren van een volledig nieuwe en operationele sprinklertank opstelling.

Resultaat:

Om het project voor alle betrokken partijen effectief en te laten verlopen is door WSS een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld. Teneinde de brandveiligheid gedurende de werkzaamheden te waarborgen heeft WSS een tijdelijke bluswatervoorziening geleverd in de vorm van 3x 80m3 Water Storage Tank en deze gekoppeld op de bestaande sprinklerinstallatie. In slechts 2 dagen zijn de bestaande tanks gedemonteerd en afgevoerd waarna het sloop en herstel van de fundatie heeft plaatsgevonden. Aansluitend zijn de nieuwe tanks gebouwd welke door middel van balansleidingen met kaar zijn verbonden, zijn de nieuwe zuig-, stijg- en zakleidingen als ook alle elektrotechnische componenten gekoppeld op de bestaande installatie. Als laatste stap zijn de tanks gevuld met schoon leidingwater waarna de sprinklerinstallatie is getest en succesvol in bedrijf is genomen.

    | contactformulier

    Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?