Water Storage Solutions
+31 (0) 638194588

Sinds juli 2016 is het Technisch Bulletin 67B (TB67B) van kracht. Dit Technisch Bulletin, als onderdeel van het CCV certificeringsschema, onderschrijft de controle aspecten voor geboute watertanks en waterkelders voor VBB systemen.

Hierbij is het belangrijkste aandachtsgebied de resterende constructieve sterkte van de tank. Dit heeft naast de tank ook betrekking op de aansluitingen en overige detaillering van de installatie in de tank.

Binnen het TB67B zijn de volgende controles te onderscheiden:

A-CONTROLE

Interval: jaarlijks

Visuele controle bij gevulde toestand van de buiten- en binnenzijde (voor zover bereikbaar) aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan. Deze rapportage wordt opgemaakt ter ondersteuning van de B-controle. Aangetroffen afwijkingen worden met foto’s in de rapportage opgenomen onder vermelding van de eventueel te nemen correctieve maatregelen.

B-CONTROLE

Interval: 5-jaarlijks

Beoordeling van de verslagleggingen van voorgaande A-controles en de eventuele genomen correctieve maatregelen. Visuele controle bij gevulde toestand door middel van duiker waarbij aan de hand van een checklist bevindingen en aanbevelingen worden gerapporteerd en onderbouwd met foto’s en video. De resultaten van de B-controle dienen als belangrijk uitgangspunt voor de C-Controle.

C-CONTROLE

Interval: 3-jaarlijks (EN ontwerp norm) of 10-jaarlijks (FM of LPCB ontwerp norm)

Visuele controle van de buiten- en binnenzijde bij lege toestand aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan. Aangetroffen afwijkingen dienen relevante interventies te worden uitgevoerd waarbij herstel is toegestaan mits dit toelaatbaar is op basis van constructie en ontwerp. Bij vergaande degradatie van onderdelen is vervanging noodzakelijk om daarmee de mechanische integriteit van de constructie naar de toekomst te kunnen waarborgen.

ROV inspectie

Wanneer een duikinspectie vanwege beperkende en/of veiligheidsoverwegingen niet mogelijk is kan gebruik worden gemaakt van een ROV (Remote Operated Vehicle) In het bijzijn van een inspecteur, welke real-time kan meekijken met de duikrobot, worden alle inspectiepunten uit de B-Controle doorlopen en vastgelegd in een rapportage.

Door onze multidisciplinaire dienstverlening bieden wij een centraal aanspreekpunt voor al uw sprinklertank gerelateerde vraagstukken. Zo kunnen wij opdrachtgevers met een service contract eenduidigheid garanderen in de levensloop van uw sprinklertank. WSS bewaakt een tijdige uitvoering van de inspecties en de verslaglegging ervan met als doel eventuele afwijkingen tijdig te signaleren. De rapportages vormen tevens een belangrijk onderdeel in het certificatieproces van uw VBB-systeem.

    | contactformulier

    Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?